Zásobník na spojovanie vlákien

  • Zásobník na spájanie vlákien

    Zásobník na spájanie vlákien

    Zásobník na spájanie optických vlákien sa používa na správu optických vlákien, skladovanie a ochranu proti fúzii optických vlákien, jednoduchý na pohyb pri inštalácii.Zváracia miska rozširuje možnosti spájania vlákien a zároveň poskytuje miesto spájania pre káble z optických vlákien.Môže byť vložený do rozvádzača vlákien, uzáveru spoja z optických vlákien, koncovej skrinky z optických vlákien atď.